Наукові статті

Українською та англійською мовами

Працюємо для вас з 2000 року

Кожен аспірант (докторант), що бажає одержати науковий ступінь кандидата, доктора наук, доктора філософії повинен мати публікації, які відображають основні результати дисертаційного дослідження. Також наукові статті необхідні при отриманні вченого звання (доцент, професор), виконанні планів організації або вищого навчального закладу, науковим співробітникам, студентам тощо.

Важливо, що дисертація може бути прийнята до захисту тільки за наявності опублікованих відповідно до правил і в необхідній кількості наукових статей. Ці статті мають бути переважно опубліковані у виданнях, включених до списку наукових, а також в іноземних виданнях. Більшість видань здійснюють публікації аспірантів на платній основі, а також за умови дотримання автором вимог (відповідність структурі наукової статті, правильне оформлення, відсутність плагіату тощо). Публікації на безкоштовній основі також можливі, але подібних видавництв менше, вимоги (як правило) вище, а терміни виходу з друку можуть розтягнутися на рік і навіть більше, оскільки в першу чергу надрукують праці відомих або афілійованих авторів, а також оплачені в неофіційному порядку.

Претенденту на отримання ступеня слід розуміти, що писати і публікувати наукові статті потрібно не перед самим захистом дисертації, а набагато раніше. Наприклад, для аспіранта оптимально опублікуватися хоча б один раз вже в перший рік навчання в аспірантурі. Цим він продемонструє що робота над дисертацією у нього не стоїть на місці і навчальний план виконується. Але головне в тому, що всі публікації мають вийти друком ще до прийняття дисертації до захисту. При цьому вихід статей в різних видавництвах далеко не завжди відбувається швидко; крім того, не можна публікувати більш однієї статті одного автора в одному номері. Також буде виглядати не дуже добре, якщо всі статті вийдуть за місяць або два до захисту. Це може викликати непотрібні думки у членів спеціалізованої вченої ради, рецензентів та інших учасників атестаційного процесу.

Насправді усвідомлення необхідності щось робити приходить до аспіранта переважно в міру гострої необхідності - "раптової появи несподіваної вимоги вишу" терміново відзвітувати про виконану роботу, виникненні загрози відрахування з аспірантури, наближення дати захисту дисертації тощо. Більшість дисертантів діють відповідно до перевіреного студентського правила - робити все в останню ніч. Однак молодому вченому, який не має достатнього досвіду, видати осмислений і при цьому оригінальний текст за кілька годин - важке, невирішуване завдання. Студент може щось скопіювати, вставити, відформатувати і здати (і забути). Однак для публікованих праць такий підхід вже неприйнятний, хоча б з точки зору плагіату. В результаті в режимі авралу здійснюється пошук автора, який повинен за обмежену кількість днів або навіть годин вирішити складну проблему, що раптово постала перед молодим вченим.

Кількість статей за темою дисертації також регламентується. Вважається, що кількість публікацій у аспіранта (докторанта) - дуже важливий критерій оцінки якості та цінності самої дисертації. Тому, незважаючи на наявність мінімальних вимог МОН, чим більше у вас їх буде - тим краще. Крім того, в уяві кожної спеціалізованої вченої ради може існувати своя "оптимальна" кількість статей для виходу на захист, яка, в ряді випадків, може перевищувати мінімально необхідну.

Аспірант (докторант) завжди має стежити за вимогами до мінімальної кількості публікацій. Тут доречно зазначити, що ці вимоги змінюються в середньому кожні п'ять років і не є постійними. Крім того, відповідно до останніх тенденцій, передбачається перехід від простого регламентування кількості статей в журналах в сторону підрахунку вагових коефіцієнтів публікацій в залежності від того, чи входить журнал в "список ВАК/МОН", міжнародні наукометричні бази і наскільки ці бази (індекси) мають авторитет в науковому світі. Скажімо, вважається, що Scopus, Web of Science набагато більш престижні, ніж РІНЦ. У свою чергу, видання, що входять до Scopus, Web of Science з квартилями Q1, Q2 більш престижні, ніж з квартилями Q3, Q4, що входять в ті ж самі Scopus / Web of Science. Тому одна публікація в Q1-Q2 в Scopus / Web of Science може в перспективі розцінюватися як, наприклад, 3 публікації у вітчизняних виданнях. Питання мінімальної кількості публікацій і "престижності" журналів остаточно і безповоротно не буде вирішено ніколи, тут завжди щось мінятимуть, в зв'язку з чим здобувачам завжди краще мати одну або кілька "зайвих" публікацій.

Крім того, слід враховувати, що кожна наукова стаття має бути написана у певній послідовності. Окрім назви, анотації та ключових слів, бажано щоб у вступній і основної частини статті була дотримана певна структура. Дуже добре, якщо в ній буде не тільки вступ, основна частина і висновок (спрощена структура), але автором також буде зроблена постановка проблеми, показаний зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Далі слід зробити короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких було започатковано розв'язання даної проблеми, виділити недостатньо вирішені питання і таким чином обґрунтувати тематику і актуальність власної статті. Краще вона буде виглядати і в тому випадку, якщо сформульована її мета. Далі можна приступати до викладу основного матеріалу і обґрунтування отриманих автором результатів. В кінці наукової статті обов'язково робляться висновки з проведеного в ній дослідження. Ну і звичайно ж, на завершення наводиться список використаних джерел. Причому в такому списку бажано щоб було якомога більше свіжих статей, монографій, дисертацій. Посилатися на підручники для студентів або Вікіпедію в науковій статті недоцільно. На кожне джерело у списку літератури в тексті статті обов'язково має стояти посилання. Дуже добре, якщо буде ідентифікована новизна і показаний особистий внесок автора в науку.

Надзвичайно важливо, щоб в науковій статті був відсутній плагіат. Адже вона буде опублікована з П.І.Б. її автора і буде доступна в бібліотеках та / або в мережі Інтернет. Звичайно, якщо цитується закон або автором наводиться думка іншого автора, чи дані статистики або якого-небудь соціологічного опитування і стоїть посилання, то такі невеликі "зацитовані" фрагменти хоча і можуть бути підсвічені як неунікальні програмами перевірки на плагіат, але це не буде плагіатом. На сьогоднішній день існують безліч програм і сервісів для перевірки плагіату, як платні, так і безкоштовні, і перевірити статтю на плагіат може кожен.

Обсяг наукової статті не регламентується МОН. В середньому вважається, що вона повинна мати обсяг 6-15 сторінок. При цьому пухкі університетські збірники в більшості випадків готові публікувати і праці більшого обсягу, а ось більш престижні журнали можуть зажадати його обмежити. Звичайно, зустрічається чимало аспірантів, які бажають написати або замовити "хорошу і дуже велику (чим більше - тим краще) статтю". Це помилкова думка. По-перше, велика - не означає найкраща. По-друге, розмістити потім таку статтю (якщо обсяг істотно перевищує 15 сторінок) у виданні буде складніше і дорожче.

Ви можете написати статтю самостійно. А якщо не вистачає часу або наукових ідей - можете замовити її виконання у нас. Пишемо наукові статті з 2000 р. (в тому числі цей наш сайт працює з 2005 р.), маємо великий досвід та із задоволенням допоможемо вам.

Умови виконання статей

Пропонуємо виконання наукових статей на замовлення.

Термін виконання наукової статті: виконаємо статтю у потрібні Вам терміни, в тому числі якщо вони дуже стислі

Ми також пишемо наукові статті англійською мовою під вимоги журналів Scopus, Web of Science та ін.

Популярне питання останнього часу: чи не змінилася ціна внаслідок деяких змін в економічній ситуації? Ні, ціна не змінювалася. Ціна поки що залишається тою, яку ви бачите трохи нижче на цьому сайті.

Наші наукові статті виділяються на ринку освітніх послуг тем, що містять в собі такі структурні елементи як:
- індекс УДК;
- анотації та ключові слова українською та англійською мовами;
- постановку проблеми та її зв'язок с важливими науковими / практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми;
- виокремлення невирішених досі частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження та отриманих результатів;
- висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку;
- література (та посилання в тексті статті на кожну позицію в списку).

Бажаєте додати в цю структуру ще щось своє? Це можливо. Наприклад, іноді існують прохання додати: особистий внесок автора в науку; зробити в неюридичних статтях аналіз законодавства за темою дослідження; проаналізувати висловлювання / рішення / ініціативи президента, прем'єра, голови парламенту, профільних міністрів по темі статті; показати зв'язок теми з актуальними державними планами і програмами; виділити новизну та ін. Всі ці, а також інші прохання ми можемо виконати за додаткову оплату.

Є бажання отримати сканкопіі фрагментів зі статей, монографій, книг, процитованих нами в написаній для вас наукової статті? Це можливо (за додаткову оплату) і дозволить наочно переконатися в правильності зроблених посилань і цитат. Таке завдання має бути поставлене нам при оформленні замовлення.

Зверніть увагу, що наукові статті із зазначеними вище особливостями Вам напишуть далеко не скрізь. На ринку освітніх послуг пропозицій виконати подібну роботу сьогодні існує дуже багато. Але далеко не завжди результат буде таким, який очікує замовник. Якщо Вам потрібна наукова стаття, а не "реферат", не уривок, взятий з підручника або інтернету - звертайтеся. Ви отримаєте замовлення, виконане професійно.

Наші наукові статті є авторськими, перевіряються на унікальність.

Якщо Ви десь раніше замовляли статтю і результат не сподобався - багато плагіату, стаття виглядає як "реферат", відсутня наукова структура тощо - звертайтеся до нас і ви побачите різницю. Отримайте оригінальну, структуровану наукову статтю зі свіжими джерелами в списку літератури, з анотацією, ключовими словами та іншими необхідними атрибутами.

Наші гарантії

На практиці зауваження до наших статей надходять рідко. Якщо побажання чи зауваження все ж виникли, ми виконаємо доробку безкоштовно.

Наші ціни

У нас можна замовити наукову статтю за 995 грн.! Оберіть об'єм послуг, що вас цікавить у відповідності до пропонованих нижче тарифних планів:

Тарифні плани

Економ. Наукова стаття українською мовою. Містить анотацію і ключові слова українською мовою, вступну частину, основну частину, висновки, список літератури, посилання. Обсяг 6-7 сторінок. Найпопулярніший тариф! Вартість: 995 грн. А передплата всього 1%.

Стандарт. Наукова стаття українською мовою. Містить УДК, анотацію і ключові слова українською та англійською мовою, а також розширену структуру: постановку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної актуальної проблеми, формулювання мети статті, основну частину, висновки та перспективи подальших досліджень, список літератури, посилання. Обсяг 10-12 сторінок. Популярний тариф! Вартість: 1990 грн. А передплата всього 1%.

Преміум. Наукова стаття українською мовою. Містить УДК, анотацію і ключові слова українською мовою, а також розширену анотацію англійською мовою, ключові слова англійською мовою, постановку проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішеної актуальної проблеми, формулювання мети статті, основну частину, висновки та перспективи подальших досліджень, список літератури (включаючи також і транслітерацію списку), посилання. Додатково виділена наукова новизна і внесок автора в розвиток науки. Обсяг 13-15 сторінок. Вартість: за домовленістю

Стаття англійською мовою. Наукова стаття англійською мовою. Пишеться за структурою, що вимагають журнали, які входять до баз Scopus, WoS та ін. зарубіжні наукові індекси. Термін виконання статті англійською є тривалішим. Вартість: за домовленістю. Залежить від вимог замовника, вимог журналу.

Бажаєте отримати знижку? Пишіть Ваші пропозиції. Вивчимо, оцінимо можливість, обговоримо. Вартість: краща вартість

Інші послуги

Ми також публікуємо написані нами статті, готуємо тези (395 грн.), пишемо дисертації (для замовників статей при замовленні дисертації діє додаткова знижка), автореферати та ін. Для вашої впевненості та спокою: замовте у нас наукову статтю → переконайтеся в її якості, оцініть стиль → замовте у нас дисертацію.